سیگنال گستر گاما برترین تامین کننده انواع تابلو برق و تابلو کنترل ژنراتور

شرکت سیگنال گستر گاما بعنوان یکی از بزرگترین تامین کنندگان قطعات الکتریکی در سراسر ایران، انواع تابلو برق و تابلو کنترل ژنراتور را با بالاترین کیفیت به بازار عرضه می کند.

تابلو های کنترل ژنراتور

تابلو کنترل دیزل ژنراتور در واقع میتواند در ژنراتور به عنوان مغز پردازنده مورد استفاده قرار گیرند. صفحه کنترلی میباشد که که دارای مجموعه نمایشگرهای مختلف است و این صفحه مواردی مثل  ولتاژ، جریان و فرکانس را بررسی و اندازه گیری میکند.

انواع تابلو کنترل ژنراتور

تابلو برق چیست؟

ﺗﺎﺑﻠﻮ برق مجموعه ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ است ﻛﻪ ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴرد و عبارت است از فضایی که تجهیزات برقی در آن نصب می شود.مهمترین وظیفه تابلو برق ، تقسیم برق یک مکان مسکونی و یا صنعتی می باشد تا ایمنی آن را فراهم و از خطرات مختلف جلوگیری کند.

انواع تابلو برق